My Homepage

สารเคมีทดลอง

สารเคมีเกรดทดลองสารเคมีทดลอง อันหลากหลายย่อมมีประโยชน์มากมาย เช่นANALYTICAL REAGENTSLC-MS, Gas Chromatography, UHPLC Gradient, HPLC Solvents, High Purity Acids, ACS grade, AR grade, pH Buffersโพรไพลีนไกลคอลพีจี (Propylene Glycol-PG), กลีเซอรีน (Glycerine), เมนทอล (คริสตัล) (Menthol Crystal), Tween 20 (Polysorbate 20) (ทวีน20), Texapon N70 (หัวสบู่-แชมพูเอ็นเจ็ดศูนย์), Hydrogen Peroxide 50% (ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์50%), เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol 96%)เรามีขายเคมีภัณฑ์แม้กระทั่งแอสไพรินหรือกรดอะซีทัลซาลิซิลิกเป็นยาซาลิซิเลตมักใช้เป็นยาระงับปวดยาลดไข้และยาแก้อักเสบแอสไพรินยังมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดโดยยับยั้งการผลิตทรอมบ็อกเซนซึ่งปกติเชื่อมโมเลกุลเกล็ดเลือดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างปื้นเหนือผนังหลอดเลือดที่เสียหายเนื่องจากปื้นเกล็ดเลือดสามารถใหญ่เกินไปได้และยังขัดขวางการไหลของเลือดทั้งเฉพาะที่และที่อยู่หลังจากนั้นแอสไพรินยังใช้ระยะยาวที่ขนาดต่ำเพื่อช่วยป้องกันอาการหัวใจล้ม หรือกรดน้ำส้มใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู (Vinegar) และเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตVinyl Acetate Monomer (VAM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของPoly Vinyl Chloride (PVC) ที่ใช้ในการผลิตท่อ

อ่านเรื่องเต็ม 
http://www.apexchemicals.co.th/

อีกทั้งเรายังได้ทดลองเพื่อเฉลยความลับของสี ซึ่งสีต่างๆที่เราเห็นอาจไม่ได้ประกอบด้วยสีเดียวเสมอไป ในแต่ละสีอาจมีรวมกันอยู่ถึง 4 สีเรามาทดลองเพื่อเผยความลับของสีกันดังนี้ สิ่งที่ต้องใช้สีเมจิสีดำ, น้ำเงิน, น้ำตาลกระดาษกรองกาแฟ, กรองตะกอนน้ำมันแก้วใส่น้ำวิธีทดลองตัดกระดาษกรองเป็นแถบยาวๆระบายสีเมจิที่ต้องการทดสอบให้เป็นแถบหนาโดยห่างจากปลายกระดาษประมาณ 1 ซม.จุ่มปลายกระดาษในช่วงที่เว้นไว้ 1ซม. ลงในน้ำ *ระวังอย่าให้เส้นสีที่ขีดไว้จมน้ำเพราะสีจะลายลายลงน้ำรอดูสังเกตแถบสีที่เริ่มไต่สูงขึ้นไปบนกระดาษกรองเธอเห็นสีอะไรซ่อนอยู่นำกระดาษไปหนีบผึ่งไว้กับที่ตากถุงเท้าแล้วทดลองสีต่อไปเพราะสีสังเคราะห์เกิดจากการผสมของแม่สีคือแดงเหลืองน้ำเงินในอัตราส่วนไม่เท่ากันทำให้เกิดสีต่างๆมากมายการแยกสีด้วยกระดาษกรองนี้เราเรียกว่า "เปอเปอร์โครมาโทกราฟี" (Paper Chromatography) ซึ่งเป็นการแยกสารที่ผสมกันในปริมาณน้อยให้แยกออกมาเป็นแถบเส้นสีหรือแถบสีอาศัยสมบัติ 2 ประการคือ

1. สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย (น้ำ) ได้ต่างกัน

2. สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับ (กระดาษกรอง)ได้ต่างกัน

สารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีส่วนมากจะถูกดูดซับไม่ดีจึงเคลื่อนที่ไปได้ไกลส่วนสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ไม่ดีส่วนมากจะถูกดูดซับได้ดีจึงอยู่ใกล้จุดเริ่มต้นสารเคมีทดลอง